Produkt
Utbildning

Utbildning Utrymningsövning

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet.

 

Instruktörer & Kvalitetssäkring

Våra instruktörer har alla stor erfarenhet ifrån räddningsarbete.

2003:778, Lag om skydd mot olyckor (LSO)
Kap2, 2§ Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Utforska gärna vidare våra produkter

Paket med Övervakningskameror

Exempel på övervakningskameror Thermal Camera (värmekamera), Bullet camera, Dome camera, Eyeball camera / Turret camera

Exempel på övervakningskameror

Dörrenhet och inomhusmonitor

Utbildning Handbrandsläckning

Utbildning Utrymningsövning

Utbildning Vuxen HLR med hjärtstartare

Utbildning Första Hjälpen

Utbildning Vuxen HLR och första hjälpen

Hjärtstartare

Första Hjälpen-väska

Första Hjälpen- station

passersystem

Passersystem för alla fastigheter

Larmprodukter magnetkontakt, ir detektor, manöverpanel, Iphone och Apple watch med Jablotrons app

Larmprodukter

Registreringsskyltigenkänning ANPR

Automatisk registreringsskylts- igenkänning (ANPR)

Smart Interactive Whiteboard

Fordon med produkter Bil

Säkra dina fordon

Temperaturmätning på människor temperatur

Temperaturmätning på människor

Trygghetslarm med kamera

Trygghetslarm med kamera

Temperatursensor

Temperatursensor

Personalliggare

Personalliggare

Din expert på trygghets- och säkerhetslösningar.